PRAGNA (an ABL Approach)

  • Home
  • eResources
  • PRAGNA (an ABL Approach)
વર્ષ 2022-23 પ્રજ્ઞા અભિગમનું નવું સાહિત્ય
Saptrangi Pravruttio Std-1 To Std-4
ગુજરાતી સ્વઅધ્યયનપોથી ધોરણ-૧
ગણિત સ્વઅધ્યયનપોથી ધોરણ-૧
ગુજરાતી સ્વઅધ્યયનપોથી ધોરણ-૨
ગણિત સ્વઅધ્યયનપોથી ધોરણ-૨
વર્ષ 2022-23 વિદ્યાર્થી પ્રગતિ રજિસ્ટર
વિદ્યાર્થી પ્રગતિ રજિસ્ટર - ગુજરાતી ધોરણ-૧
વિદ્યાર્થી પ્રગતિ રજિસ્ટર - ગણિત ધોરણ-૧
વિદ્યાર્થી પ્રગતિ રજિસ્ટર - ગુજરાતી ધોરણ-૨
વિદ્યાર્થી પ્રગતિ રજિસ્ટર - ગણિત ધોરણ-૨

PRAGNA (an ABL Approach)

 
PRAGNA ELEMENTARY TEACHER TRAINING MODULE
PRAGNA HANDHOLDING PERSON'S TRAINING MODULE
PRAGNA REORIENTATION TEACHER TRAINING MODULE
Pragna Elementary Specialist Training
Pragna Elementary Teacher Training
Pragna Specialist Reorientation Training
Pragna Teacher Reorientation Training
ABL Work Book - Gujarati (Std -1)
ABL Work Book - Gujarati (Std -2)
ABL Work Book - Maths (Std -1)
ABL Work Book - Maths (Std -2)
Card Ekam Unit 1 to 14
Card Ekam Unit 15 to 29
Card-Gujarati (Std-1)
Card-Gujarati (Std-2)
ERB 1 to 3
ERB 4 to 5
ERB 6 to 8
ERB 9 to 11
ERB 12 to 15
ERB 16 to 19
Group Chart Std-1 & 2 Maths & Guj
Ladder chart - Gujarati Std 1 & 2
Ladder Chart - Maths Std 1 & 2
Number Cards (Ank Card) Std 1 & 2
Progress Register Gujarati Std-1
Progress Register Gujarati Std-2
Progress Register Maths Std-1
Progress Register Maths Std-2
Sachitra Balpothi - Gujarati Std 1 & 2
Teachers Handbook - Maths Std 1 & 2
Teachers Handbook Gujarati Std 1 & 2

વર્ષ 2020-21 પ્રજ્ઞા અભિગમનું નવું સાહિત્ય
શિક્ષક આવૃત્તિ- ગણિત
શિક્ષક આવૃત્તિ- ગુજરાતી
ગણિત સ્વઅધ્યયનપોથી ધોરણ-૧
ગણિત સ્વઅધ્યયનપોથી ધોરણ-૨
ગુજરાતી સ્વઅધ્યયનપોથી ધોરણ-૧
ગુજરાતી સ્વઅધ્યયનપોથી ધોરણ-૨
ચિત્ર કેલેન્ડર- ગણિત
ચિત્ર કેલેન્ડર- ગુજરાતી
વિદ્યાર્થી પ્રગતિ રજિસ્ટર - ગણિત ધોરણ-૧
વિદ્યાર્થી પ્રગતિ રજિસ્ટર – ગણિત ધોરણ-૨
વિદ્યાર્થી પ્રગતિ રજિસ્ટર - ગુજરાતી ધોરણ-૧
વિદ્યાર્થી પ્રગતિ રજિસ્ટર - ગુજરાતી ધોરણ-૨
વાર્તા - વાંદરાની પૂંછડી
વાર્તા - ચકલીનું મોતી
વાર્તા - ચકલી
વાર્તા - ગીતા જાનમાં ગઈ
વાર્તા - હાથી અને બકરી
વાર્તા - મા અને બચ્ચાં
વાર્તા – મરઘી અને મગર
વાર્તા – સોનુના લાડવા

Schools

40554

13905

Teachers

146642

244292

Students

6115428

5235223